Vi har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till nationella insatser för att utveckla och samordna arbetet med ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

Våra slutsatser är följande:

  • Cheferna behöver få bättre organisatoriska förutsättningar.
  • Det behövs mer kunskap om effekterna av ledarskapsutbildningar.
  • Ledarskapsutvecklingen i kommunal vård och omsorg kan bli mer kunskapsbaserad och samordnad.

Vi ger följande rekommendationer:

  • Regeringen bör ge en statlig forskningsfinansiär i uppdrag att fördela medel för forskning om ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg.
  • Regeringen bör stödja samarbeten mellan kommuner och lärosäten i att ta fram och genomföra ledarskapsutbildningar.
  • Om regeringen beslutar att införa en nationell ledarskapsutbildning, bör den införas stegvis och utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att utvärdera effekter.

Sammanfattning av rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.