2022-03-31

Postcovid under utredning

Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid

2021-11-02

Långt bort men nära

Kartläggning av primärvården i landsbygden

2021-10-29

En lag som kräver omtag

Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet

2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-06-12

Styra mot horisonten

Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar

Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan

2019-03-28

Med örat mot marken

Förslag på nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

2019-03-28

Stegvis skillnad

En granskning av hjälplinjen PrevenTells arbete för att förebygga sexualbrott

2018-12-12

En akut bild av Sverige

Kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning