2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-06-12

Styra mot horisonten

Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar

Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan

2019-03-28

Med örat mot marken

Förslag på nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

2019-03-28

Stegvis skillnad

En granskning av hjälplinjen PrevenTells arbete för att förebygga sexualbrott

2019-01-25

Effektivitet och jämlikhet i konsumtion av digitala vårdbesök

Hur påverkar digitala vårdbesök samhällets kostnader? Leder besöksformen till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården o...

2018-12-12

En akut bild av Sverige

Kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning

2018-12-04

Möten med mening

En analys av patienters erfarenheter av vårdmöten

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården