2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2014

2014-03-26

VIP i vården?

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?