2021-11-02

Långt bort men nära

Kartläggning av primärvården i landsbygden

2021-01-27

Fast kontakt i primärvården

Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården

2020-06-24

Primärt i vården

En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2020-04-01

Laga efter läge

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2018-08-28

Allmän tillgång?

Ett kunskapsunderlag för en stärkt försörjning av läkarkompetens i första linjens vård

2017-12-18

Primärvården i belysning

Jämförelser mellan landsting och regioner 2011-2015

2017-12-18

Primärvården i Europa

En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse

2017-12-04

Första linjens vård

Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper

2017-07-07

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien

2017-04-27

En primär angelägenhet

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

2016-12-22

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

Lärdomar från läkarnas perspektiv