Omslag PM 2017:3

Första linjens vård

Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

Vi har vänt oss till professor Clas Rehnberg och doktorand Sofia Sveréus vid Karolinska Institutet för att göra en studie av vad som karaktäriserar de personer som har, respektive inte har, haft kontakt med första linjens vård, det vill säga primärvård, remissfri öppenvård som inte är primärvård och oplanerad vård på akutsjukhus. Den här promemorian är ett underlag till Vårdanalys rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).

Dela sidan