Vi har vänt oss till professor Clas Rehnberg vid Karolinska Institutet för att göra en övergripande redogörelse av primärvårdens finansiering, organisation, roll och funktion i ett antal Europeiska OECD-länder. Den här promemorian är hans redovisning av arbetet och ett underlag till vår rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).