Promemorian är ett underlag till Vård- och omsorgsanalys rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3). Arbetet är utfört av professor Anders Anell vid Lunds universitet.