Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vi har vänt sig till professor Anders Anell vid Lunds universitet för att genomföra fallstudier av primärvården i fyra länder: Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Denna promemoria är hans redovisning av arbetet och är ett underlag till Vårdanalys rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).

Dela sidan