Överenskommelserna om att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa

Den största delen i satsningen på att stärka kvinnors hälsa består av överenskommelserna som regeringen ingått med SKL. Landstingen har särskilt arbetat med insatser som rör bemanning och kompetensförsörjning och med att förbättra bemötande, identifiering och behandling i primärvården. Här ser vi att insatserna kan styras mer mot till exempel grupper med sämre hälsoutfall.

Vi rekommenderar regeringen att tydliggöra målen med överenskommelserna och styrningen av de medel som används, både för att landstingen ska få förutsättningar att bedriva ett bra arbete och för att insatserna ska bli möjliga att följa upp.

Avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år

I juli 2016 blev mammografiscreening avgiftsfri i hela landet för kvinnor mellan 40 och 74 år. Det innebär att screeningverksamheten blir mer lika över landet. Deltagandet i undersökningarna var högt redan innan, men skillnader mellan olika grupper motiverar avgiftsfriheten. För att reformen ska få önskad effekt behöver information nå ut om att undersökningen är avgiftsfri. Det kan också behövas andra kompletterande insatser för att öka deltagandet i mammografiscreening.

Vi rekommenderar att den nationella uppföljningen av mammografiscreeningen utvecklas, inte minst för att upptäcka var förstärkta insatser behövs för att öka deltagandet i vissa grupper.

Kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år

I januari 2017 infördes kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 år. Reformen har inneburit att tillgången till preventivmedel har blivit mer lika i landet. Men för att reformen ska få önskad effekt behöver kostnadsfriheten blir mer känd i målgruppen.

Vi rekommenderar regeringen och landstingen att öka kännedomen om kostnadsfriheten, men också att genomföra kompletterande insatser för att minska antalet oönskade graviditeter.

Läs mer

Här hittar du alla rapporter från vår uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa.