2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2014

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013

2013-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2013

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Förslag på utvärderingsplan 2013-2017