2018-08-31

Bäddat för utveckling

Ett kunskapsunderlag om förutsättningar för utvecklingsprojekt i vården och omsorgen

2018-06-19

Stöd på vägen

En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

2018-06-08

I väntans tider

En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa

2018-03-28

En lob i mål?

Uppföljning av satsningen för ett förbättrat omhändertagande av berusade personer

2015-12-15

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Lärdomar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995

2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2014

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013

2013-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2013

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Förslag på utvärderingsplan 2013-2017