2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister

2014-12-01

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

Förslag om en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Förslag på utvärderingsplan 2013-2017

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården