2020-04-01

Laga efter läge

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2019-04-30

Åt samma håll

Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården

2019-03-28

Stegvis skillnad

En granskning av hjälplinjen PrevenTells arbete för att förebygga sexualbrott

2018-12-20

Implementering i vården och omsorgen

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

2018-08-31

Bäddat för utveckling

Ett kunskapsunderlag om förutsättningar för utvecklingsprojekt i vården och omsorgen

2017-12-12

Från medel till mål

Att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv

2017-10-25

Visa vägen i vården

Ledarskap för stärkt utvecklingskraft

2017-06-05

Lapptäcke med otillräcklig täckning

Slututvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Ett diskussionsunderlag

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Om uppföljning av resultat ur ett patient- och medborgarperspektiv