Det finns omotiverade skillnader i graviditetsvårdkedjan som går att minska

Det finns väsentliga skillnader i processer och resultat mellan landsting och förlossningskliniker i flera delar av graviditetsvårdkedjan. Vår analys tyder på att skillnaderna bara i begränsad utsträckning beror på att patienterna har olika egenskaper och behov i olika delar av landet. Vi ser också att det finns flera påverkbara faktorer i vården som bidrar till att skillnaderna uppstår, till exempel vårdens styrning och organisering, kompetens och resurser samt sådant som lokala rutiner, praxis och vårdtraditioner. Det innebär att det finns omotiverade skillnader i graviditetsvårdkedjan som bör och kan utjämnas.

Inom flera av de områden vi studerat har nationella förbättringar skett. Framgångsfaktorer för förbättringar har varit en sammanhängande styrning och gemensamt mål, tillgång till aktuella data, tillgängliggjorda kunskapsstöd, stärkt professionell kompetens, strukturer för förbättringsarbete och motivation till förändring.

Förslag för att minska omotiverade skillnader

För att minska omotiverade skillnader behöver verksamheterna ha goda förutsättningar för att arbeta med lärande och förbättring. Verksamheterna behöver arbeta mot gemensamma mål, med rätt kunskapsstöd. Det är också viktigt att vården har de förutsättningar och verktyg som behövs för att erbjuda en personcentrerad vård.

Läs mer

Här hittar du alla rapporter från vår uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa.