Vårdval

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

Vi har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalands...

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

I denna promemoria studeras hur förekomsten av vårdval inom den specialiserade vården har påverkat vårdutnyttjandet mellan olika socioekonomiska grupper av patienter.

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-10-24

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

Myndigheten för vårdanalys och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har tillsammans ...

2014-04-01

Låt den rätte komma in

I rapporten "Låt den rätte komma in - hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?" har vi följt upp tillgängligheten efter tre r...

2014-02-11

Vem vill veta vad för att välja?

År 2010 infördes en lagstadgad skyldighet för alla landsting att erbjuda vårdval i primärvården. Viktiga förutsättningar för att personer ska ha likvärdiga möjligheter att ...

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra med...

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

I en jämförande studie mellan tre landsting har vi undersökt hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter införandet av vårdvalsreformen.

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

Har vården blivit mer tillgänglig sedan patienterna fått möjlighet att välja bland olika vårdgivare? Gäller detta i så fall för alla patientgrupper?...