2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

2014-10-30

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS).

2014-10-24

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

2014-04-01

Låt den rätte komma in

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

2014-02-11

Vem vill veta vad för att välja?

Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

En kartläggning av kunskapläget