2024-02-01

Analysplan 2024

2023-02-01

Analysplan 2023

2022-12-15

Tala om tänder

Patienters erfarenheter och behov av information om tandvården

2020-06-15

Strukturer för stöd

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

2015-05-07

Tandlösa tandvårdsstöd

En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen