2023-08-29

International Collaborative on Costs, Outcomes, and Needs in Care (ICCONIC)

Samarbetet ICCONIC fokuserar på internationella jämförelser av vårdinsatser, kostnader och utfall för ...

2023-06-08

Digital potential

Utvärdering av satsningen på digital teknik i äldreomsorgen

2023-05-11

Bibehållet offentligt åtagande i vård- och omsorgssystemet

Behovet av vård och omsorg ökar med en växande och åldrande befolkning. Även förväntningarna på vad vård- och omsorgssystemet ...

2023-04-26

Dela på arbetet

Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten

2023-04-05

Befolkningens förtroende för socialtjänsten

Vi genomför en undersökning av befolkningens förtroende för socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Hur ser förtroendet ut? Och vilken bety...

2023-02-01

Analysplan 2023

2023-01-16

Hedersutsattas erfarenheter av socialtjänsten

Vi har fått regeringens uppdrag att inhämta kunskap och erfarenheter från personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och som har haft kontakt ...

2022-10-26

Ljuset på skillnader

En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri

2022-10-03

Postcovid i praktiken

En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-07-01

I rätt riktning?

Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg

2022-03-31

Postcovid under utredning

Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid

2021-09-28

Digital teknik med äldre i fokus

En delredovisning av utvärderingen av överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen