2024-06-13

Redo för framtiden?

Analys av hur det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan utvecklas till år 2040

2024-02-01

Analysplan 2024

2023-11-30

Bära eller brista

Erfarenheter av socialtjänstens stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck

2023-11-30

Medel mot våld

Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbete mot våld i nära relationer

2023-10-19

Internationella jämförelser av vårdkedjan efter höftfraktur och akut hjärtsvikt

Lärdomar från ett forskningssamarbete mellan Sverige och tio andra länder

2023-06-08

Digital potential

Utvärdering av satsningen på digital teknik i äldreomsorgen

2023-04-26

Dela på arbetet

Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten

2023-04-05

Befolkningens förtroende för socialtjänsten

Vi genomför en undersökning av befolkningens förtroende för socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Hur ser förtroendet ut? Och vilken bety...

2023-02-01

Analysplan 2023

2022-10-26

Ljuset på skillnader

En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri

2022-10-03

Postcovid i praktiken

En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-07-01

I rätt riktning?

Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg