2023-02-01

Analysplan 2023

2023-01-16

Hedersutsattas erfarenheter av socialtjänsten

Vi har fått regeringens uppdrag att inhämta kunskap och erfarenheter från personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och som har haft kontakt ...

2022-10-26

Ljuset på skillnader

En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri

2022-10-03

Postcovid i praktiken

En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-07-01

I rätt riktning?

Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg

2022-03-31

Postcovid under utredning

Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-02-24

Differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten

Vi har fått regeringens uppdrag att undersöka differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten, det vill säga att arbetet i hemtjänsten delas upp så ...

2021-09-28

Digital teknik med äldre i fokus

En delredovisning av utvärderingen av överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen

2021-09-23

Den nordiska äldreomsorgen

En jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll

2021-03-24

Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbete mot våld i nära relationer

Vi har fått i uppdrag att analysera och bedöma måluppfyllelsen ...

2021-02-24

Läget för ledarna

Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg

2021-02-12

Effekten av IBIC

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten