2021-09-28

Digital teknik med äldre i fokus

En delredovisning av utvärderingen av överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen

2021-09-23

Den nordiska äldreomsorgen

En jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll

2021-02-24

Läget för ledarna

Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg

2021-02-12

Effekten av IBIC

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten

2021-01-29

Under rådande omständigheter

Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg

2020-10-16

Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård

Ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie

2020-09-15

Se till den som liten är

En utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid

2020-06-15

Strukturer för stöd

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

2020-05-14

Med varierande funktion

Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning

2020-04-01

Laga efter läge

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2020-03-27

Innovation efter funktion

Välfärdsteknikens effekter ur fyra perspektiv

2019-11-26

Social kompetens

Om kompetensförsörjningen av handläggare i socialtjänsten