Foto på Anna Dunér, styrelseledamot

Professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet