Vård- och omsorgsanalys befolkningspanel

IHP-enkäten 2023: Vården ur befolkningens perspektiv

Enkät om bemanning och förutsättningar för omställningen till en god och nära vård

Enkät om differentiering inom hemtjänst

Enkät om utvecklingsmedel och kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer