Vård- och omsorgsanalys befolkningspanel

Vår befolkningspanel gör det möjligt för oss att undersöka och följa befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Läs mer om Vård- och omsorgsanalys befolkningspanel.

Pågående enkätundersökningar

Enkät till befolkningspanelen om estetiska skönhetsbehandlingar

Du som är medlem i vår befolkningspanel har fått en inbjudan att delta i en enkät om estetiska skönhetsbehandlingar. Klicka här för att komma till enkäten.

Enkät om den kommunala hälso- och sjukvården och omställningen till en god och nära vård

Vi har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera omställningen till en god och nära vård. Vi har också regeringens uppdrag att utvärdera användningen av samordnande individuella planer (SIP) samt följa arbetet med att minska bristen på vårdplatser i regionerna.

Vi skickar därför nu en enkät till alla kommuners Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS)- och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering (MAR)- funktioner och vi hoppas så många som möjligt vill bidra med sina perspektiv från den kommunala hälso- och sjukvården.

Enkäten berör bland annat områden som den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag, omställningen till en god och nära vård, kompetensförsörjning, samverkan, samt förutsättningar för rehabilitering och hälsofrämjande arbete.

Enkäten har skickats ut till samtliga kommuner via registrator, för vidarebefordran till MAS och MAR. Vi hoppas så många som möjligt vill bidra med viktiga perspektiv från den kommunala hälso- och sjukvården.

Enkäten kommer att genomföras mellan den 8 april och den 3 maj.

Har du frågor om enkäten? Kontakta Erik Antonsson (erik.antonsson@vardanalys.se) eller Siri Bokvist (siri.bokvist@vardanalys.se).