Vård- och omsorgsanalys befolkningspanel

Enkät om vården i samband med graviditet och förlossning

IHP-enkäten 2022: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

Enkät om bemanning och förutsättningar för omställningen till en god och nära vård

Enkät om differentiering inom hemtjänst