Enkäter

Har du fått en enkät från oss? Här hittar du information om aktuella undersökningar som pågår just nu.

Att välja vårdcentral

I undersökningen får du som invånare vara med och värdera olika egenskaper hos vårdcentraler. Vårdanalys vill bland annat ta reda på befolkningens syn på tillgänglighet och förutsättningar för kontinuitet hos vårdcentraler.

Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Undersökningen ger oss kunskap om hur vården kan utformas utifrån befolkningens perspektiv och utgör en del av ett pågående projekt. Resultatet kommer att presenteras i en rapport från Vårdanalys. Läs mer om projektet Kontinuitet i primärvården

Till vem har enkäten skickats?

Enkäten har skickats till 6 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda från Statistiska centralbyrån – SCBs register över befolkningen i Sverige. Urvalet består av personer som är 18 år och äldre. Att just du är med beror endast på slumpen och tillsammans med de andra som blivit utvalda bildar ni Sveriges befolkning i miniatyr. Det kommer inte att gå att se vad just du har svarat när resultaten från undersökningen presenteras.

Varför får jag en påminnelse när jag redan har svarat på enkäten?

Om du redan har svarat på enkäten, men ändå får en påminnelse beror det på att vi redan hunnit skicka ut en påminnelse innan vi fick in ditt svar. Du kan då bortse från denna påminnelse.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om undersökningen

SCB ansvarar för urvalsdragning, insamling och sammanställning av svaren på uppdrag av Vårdanalys.

Har du frågor om att lämna uppgifter?

Kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice: enkat@scb.se eller ring 010-479 69 30

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta projektledare på Vårdanalys, Ida Nyström ida.nystrom@vardanalys.se eller ring 08-690 41 58

Dela sidan