Myndigheten för vård- och omsorgsanalys befolkningspanel

Enkät om vården i samband med graviditet och förlossning

IHP-enkäten 2020: Vården ur befolkningens perspektiv

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) i socialtjänsten