2022-06-13

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökade möjligheter till användning av väl...

2022-02-17

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2022-02-08

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Börja med bar...

2022-01-28

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvår...

2022-01-11

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförsl...

2021-12-22

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåt...

2021-10-06

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2021-08-27

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet När behovet får styra –...

2021-05-26

Informationsöverföring inom vård och omsorg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4, S2021/00850)

2021-02-05

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47, S2020/06592)

2020-11-06

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2020-10-16

God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård. En ref...