2021-10-06

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2021-08-27

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet När behovet får styra –...

2021-05-26

Informationsöverföring inom vård och omsorg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4, S2021/00850)

2021-02-05

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47, S2020/06592)

2020-11-06

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2020-10-16

God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård. En ref...

2020-06-25

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23, S2020/02826/FS)

2020-01-14

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Digifysiskt vår...

2019-10-28

Komplementär och alternativ medicin och vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog ...

2019-06-12

Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn a...

2019-05-13

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel. Slutbetänkande från läkemedelsutredningen...

2019-01-22

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter ...