2024-06-20

Avskildhet vid dygnsvilan. En delredovisning angående frågor om Statens institutionsstyrelses särskilda befogenheter.

Myndigheten för vård- och ...

2024-06-19

Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissytt...

2024-05-06

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapo...

2024-04-16

Förändring genom försök. Försöksverksamhet i den kommunala sektorn.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Förändring genom försök. Försöksverksamhet i ...

2024-04-16

Ökad kontroll över tandvårdssektorn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82).

2024-04-03

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning ...

2024-03-21

Barn och unga i samhällsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66;S2023/03032).

2024-02-23

Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (PM S2023/031...

2024-02-15

Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48; S2023/02549)

2024-02-01

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter

Myndigheten för vård- oc...

2023-12-19

Effektiv och behovsbaserad digital vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27).

2023-11-10

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Myndigheten för v...