2024-04-03

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning ...

2024-03-21

Barn och unga i samhällsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66;S2023/03032).

2024-02-23

Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (PM S2023/031...

2024-02-15

Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48; S2023/02549)

2024-02-01

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter

Myndigheten för vård- oc...

2023-12-19

Effektiv och behovsbaserad digital vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27).

2023-11-10

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Myndigheten för v...

2023-10-30

Patientöversikter inom EES och Sverige

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13).

2023-10-04

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10, S2023/00827).

2023-08-30

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) (S2...

2023-08-30

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2023-08-22

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över förslaget En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanal...