Remissyttranden

Här hittar du Vårdanalys remissyttranden från 2016 och framåt. En remiss är ett regeringsförslag som skickas till myndigheter och organisationer för att de ska få lämna sina synpunkter på förslaget och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

2019-10-28

Komplementär och alternativ medicin och vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog ...

2019-06-12

Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn a...

2019-05-13

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel. Slutbetänkande från läkemedelsutredningen...

2019-01-22

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter ...

2018-11-16

God och nära vård – En primärvårdsreform

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39, S2018/03436/FS).

2018-05-15

Ett fönster av möjligheter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112, dir. 2016:99)...

2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2017-10-31

Ny dataskyddslag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39, Ju2017/04264/L6).

2017-10-24

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – SOU 2017:48, dnr 3076/2017.

2017-10-16

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2...

2017-10-11

Läs mig!

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, S2017/02040/FST).

2017-10-02

För dig och för alla

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet ”För dig och för alla” (SOU 2017:40, S2017/03374/FS).