Medarbetare från oss deltar ofta i olika externa sammanhang för att presentera resultat från våra analyser. Här hittar du ett urval av dem.

Våra kontaktuppgifter hittar du här: Kontakta oss.

 

Deltar i paneldiskussion om hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader. Läs mer hos arrangören Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Seminarium om omställningen till en god och nära vård. Läs mer på arrangörens webbplats.