2024-03-13

Sveriges befolkning har sämre erfarenheter av vården än befolkningen i nio andra länder

I en återkommande internationell undersökning, International Health Policy ...

2024-02-01

Nationell uppföljning, styrning och organisering i fokus 2024

Den 1 februari varje år presenterar vi en omvärldsanalys som summerar läget inom hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvår...

2024-01-23

Patientmedverkan skapar värde i utvecklingen av vården

Hur fungerar patientmedverkan i regionernas ledning och styrning av hälso- och sjukvården? I rapporten En för alla har vi fångat upp e...

2023-11-30

Socialtjänstens stöd till hedersvåldsutsatta behöver stärkas

Socialtjänsten behöver mer kunskap och kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck...

2023-11-30

”En av många pusselbitar som ska bidra till målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”

Nyhet 2023-11-30 Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppd...

2023-11-15

Dela på arbetet – om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten

Många kommuner och verksamheter använder ett differentierat arbetssätt och delar upp arbetet så att olika perso...

2023-10-26

Fast läkarkontakt i primärvården ökar inte enligt befolkningen

För andra året i rad har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av de mål om fast läkarkontakt...

2023-06-22

”Jag ville fördjupa mig inom styrningen av vården och omsorgen”

Vi tar regelbundet emot praktikanter på myndigheten. Vi ställde några frågor till Fredrik Strelert som studerat ...

2023-06-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör leder utredningen om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten f...

2023-06-08

”Välfärdstekniken behöver utgå från både individens och personalens behov och förutsättningar”

Digitalisering och välfärdsteknik förväntas ge st...

2023-04-28

Vård- och omsorgsanalys uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa. Satsningen tillkom för att minska skillnaderna i hälsa mellan...

2023-04-17

”Ansträngd arbetsmiljö och dåliga förutsättningar för nödvändigt utvecklingsarbete i primärvården”

Under våren 2023 har Myndigheten för vå...