2023-11-30

Socialtjänstens stöd till hedersvåldsutsatta behöver stärkas

Socialtjänsten behöver mer kunskap och kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck...

2023-11-30

”En av många pusselbitar som ska bidra till målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”

Nyhet 2023-11-30 Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppd...

2023-11-15

Se vår filmade presentation om att dela på arbetet i hemtjänsten

Många kommuner och verksamheter använder ett differentierat arbetssätt och delar upp arbetet så att olika personal­g...

2023-10-26

Fast läkarkontakt i primärvården ökar inte enligt befolkningen

För andra året i rad har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av de mål om fast läkarkontakt...

2023-06-22

”Jag ville fördjupa mig inom styrningen av vården och omsorgen”

Vi tar regelbundet emot praktikanter på myndigheten. Vi ställde några frågor till Fredrik Strelert som studerat ...

2023-06-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör leder utredningen om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten f...

2023-06-08

”Välfärdstekniken behöver utgå från både individens och personalens behov och förutsättningar”

Digitalisering och välfärdsteknik förväntas ge st...

2023-04-28

Vård- och omsorgsanalys uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa. Satsningen tillkom för att minska skillnaderna i hälsa mellan...

2023-04-17

”Ansträngd arbetsmiljö och dåliga förutsättningar för nödvändigt utvecklingsarbete i primärvården”

Under våren 2023 har Myndigheten för vå...

2023-02-01

Analysplan 2023: Fokus på personcentrering, jämlik socialtjänst och nya initiativ inom styrningen av vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys g...

2023-01-12

Klarspråk på Vård- och omsorgsanalys

Hos oss arbetar utredare och analytiker med att ta fram kunskapsunderlag för beslutsfattare inom vården och omsorgen. Men vi har även andra yrkeskompetenser i vår ...

2022-05-18

Nationell uppföljning av vården ur patientens perspektiv

Vård- och omsorgsanalys har gjort en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Fem frågor till Kajsa...