2021-03-15

Vård- och omsorgsanalys på DN Debatt: ”Orealistiskt att alla svenskar i närtid ska få fast vårdkontakt”

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys...

2021-02-25

Caroline Olgart Höglund ny analyschef på Vård- och omsorgsanalys

Fyra frågor till Caroline Olgart Höglund, ny analyschef på Vård- och omsorgsanalys Vad lockade dig till Vård- och om...

2021-01-29

Inriktningen för Vård- och omsorgsanalys arbete 2021

I analysplanen beskriver vi inriktningen för den egeninitierade verksamheten under det kommande året. Inriktningen utgår från en omvärldsa...

2021-01-22

Vi följer omställningen till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. N...

2020-12-01

Nu kallar vi oss Vård- och omsorgsanalys!

Nu ändrar vi kortnamnet Vårdanalys till Vård- och omsorgsanalys för att synliggöra arbetet vi gör inom omsorgen.

2020-09-28

En uppföljning av satsningen på insatser för kvinnors hälsa

År 2015 inledde regeringen en satsning för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinn...

2020-01-30

Inriktningen för Vårdanalys arbete 2020

I analysplanen beskriver vi inriktningen för den egeninitierade verksamheten under det kommande året. Inriktningen utgår från en omvärldsanalys och en nära dial...

2020-01-16

Uppdrag om privata sjukförsäkringar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att beskriva risker med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- ...

2019-11-20

Digitalt för alla? Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare

Seminarium vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 19 ...

2019-06-19

Vårdanalys i Almedalen

Almedalsveckan är en viktig mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte och för att lyfta viktiga frågor. Vårdanalys medarbetare är på plats för att delta i samtalen om hälso- och sjukvård o...

2018-08-16

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Berätta, vad var det som gjorde att du ville till Vårdanalys? Vårdanalys är en central aktör i den pågående utveckling som vården och ...

2018-06-29

Nytt regeringsuppdrag: Förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas

I uppdraget ingår att ta fram fem till tio indikatorer som vi bedöme...