2020-09-28

En uppföljning av satsningen på insatser för kvinnors hälsa

År 2015 inledde regeringen en satsning för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinn...

2020-01-30

Inriktningen för Vårdanalys arbete 2020

I analysplanen beskriver vi inriktningen för den egeninitierade verksamheten under det kommande året. Inriktningen utgår från en omvärldsanalys och en nära dial...

2020-01-16

Uppdrag om privata sjukförsäkringar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att beskriva risker med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- ...

2019-11-20

Digitalt för alla? Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare

Seminarium vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 19 ...

2019-06-19

Vårdanalys i Almedalen

Almedalsveckan är en viktig mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte och för att lyfta viktiga frågor. Vårdanalys medarbetare är på plats för att delta i samtalen om hälso- och sjukvård o...

2018-08-16

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Berätta, vad var det som gjorde att du ville till Vårdanalys? Vårdanalys är en central aktör i den pågående utveckling som vården och ...

2018-06-29

Nytt regeringsuppdrag: Förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas

I uppdraget ingår att ta fram fem till tio indikatorer som vi bedöme...

2018-05-20

Nytt regeringsuppdrag om digital teknik i cancervården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en m...

2018-02-01

Det här gör Vårdanalys 2018

Vi har publicerat 2018 års analysplan. Den anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.  Analysplanen presenterar främst de analysområden som vi själva tagit i...

2018-01-16

Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta ...

2017-08-31

Hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt

Vård- och omsorgssektorn är bra på att identif...