Vår uppgift är att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Eftersom vi är en liten myndighet är alla delaktiga och teamarbete är en viktig del av vårt arbetssätt. Här får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga analysprojekt – hela vägen från idé och analys till rapportförfattande och kommunikation.

Läs mer om vårt uppdrag.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder dig en kreativ och stimulerande miljö med trevliga och engagerade kollegor, där olika professioner samarbetar för att bidra till utvecklingen av några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor.

Vi sitter i ljusa och fina lokaler i centrala Stockholm. Vi erbjuder bland annat möjlighet till regelmässigt distansarbete, friskvård på arbetstid och generöst friskvårdsbidrag. Myndigheten har också en aktiv idrotts- och trivselförening som ordnar olika sociala aktiviteter under året.

Möt våra medarbetare

I den här filmen om vårt klarspråksarbete får du följa med på ett virtuellt studiebesök hos oss, träffa några av våra medarbetare och se hur vi arbetar i praktiken. Se filmen (13 minuter, visas på Youtube).

Praktisera hos oss

Vi tar också regelbundet emot praktikanter som är inne i den senare delen av utbildningsprogram inom ämnen som är relevanta för myndighetens analysarbete.

I den här intervjun med en av våra tidigare praktikanter får du en inblick i hur det är att göra praktik hos oss!