Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att beskriva risker med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Kontakt:

Cecilia Stenbjörn, analyschef

08-690 41 31

Anne Rådestad, kommunikationsansvarig
anne.radestad@vardanalys.se
08-690 41 68

Om uppdraget på regeringens webbplats