I vår instruktion ingår att våra analyser ska utgå från patientens, brukarens och medborgarens perspektiv. Befolkningspanelen gör att vi regelbundet kan undersöka och följa befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Panelen hjälper oss också i arbetet med vår analysplan där vi bestämmer vilka projekt vi ska arbeta med under året och att utveckla våra analysmetoder.

För frågor om befolkningspanelen, kontakta befolkningspanel@vardanalys.se.

Fakta om Vård- och omsorgsanalys och befolkningspanelen

  • Myndigheten för vård- och omsorgs­analys har till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgar­perspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjuk­vård, tandvård och omsorg.
  • Befolkningspanelen består av cirka 8 000 personer i åldern 18 år och äldre.
  • Rekrytering till panelen sker löpande och deltagarna bjuds in slumpmässigt genom postutskick till de adresser som finns registrerade i Statens personadressregister.
  • Deltagarna loggar in med BankID och panelen administreras via en säker teknisk lösning som gör att vi kan ställa frågor om till exempel hälsa och personliga erfarenheter av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.
  • Baserat på deltagarnas bakgrundsfaktorer kan vi göra riktade undersökningar för att analysera specifika områden och frågeställningar.

Frågor och svar för dig som är medlem i befolkningspanelen

Om du undrar över något är du välkommen att ställa din fråga till befolkningspanel@vardanalys.se.

Jag vill se eller ändra mina uppgifter

Se eller ändra dina uppgifter i panelen.

Jag vill avregistrera mig från panelen

Avregistrera dig från panelen.

Hur hanteras mina svar och mina personuppgifter?

All data hanteras på säkra, krypterade servrar i Sverige av vår leverantör Artologik. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här: Så här behandlar vi personuppgifter i befolkningspanelen.

Jag försöker logga in med Bank-id med det fungerar inte.

Prova att gå in på länken via en annan enhet, till exempel en dator eller surfplatta. Om du har Bank-id i mobilen kan du välja ”logga in med Bank-id på en annan enhet” och öppna Bank-id i mobilen. Du kan också prova att öppna länken i en annan webbläsare.

Om inget av detta fungerar rekommenderar vi att du tar kontakt med banken där du har ditt Bank-id.

Vilka undersökningar pågår just nu i befolkningspanelen?

Här hittar du alla pågående enkätundersökningar.