Almedalsveckan är en viktig mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte och för att lyfta viktiga frågor. Vårdanalys medarbetare är på plats för att delta i samtalen om hälso- och sjukvård och omsorg, med patienternas och brukarnas behov som utgångspunkt.

Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till medarbetare som finns tillgängliga i Almedalen.

Här är några exempel på seminarier och möten där vi kommer att medverka.

Måndag 1 juli

Vilken typ av ledare behöver offentlig sektor för att bemöta komplexiteten i vården?

Hur hanterar våra myndigheter och organisationer en växande samhällskomplexitet, och vad får det för konsekvenser om vi inte kan anpassa våra organisationer?

Medverkande: Kajsa Westling, utredare Vårdanalys, Kristina Persson, senior rådgivare och Jonas Törnblom, projektadministratör, Global Utmaning

Arrangör: Global Utmaning. Mer information om seminariet

Tisdag 2 juli

Står patienten i fokus för dagens cancervård?

Sökes: en personcentrerad cancervård. Hur kan vi med hjälp av nya digitala innovationer och storytelling stärka cancerpatienten i vardagen och skapa en framtida vård i Sverige med ökat patientfokus?

Medverkande: Jean-Luc af Geijerstam (generaldirektör Vårdanalys), företrädare för WarOnCancer, Nätverket mot cancer, LIF, SKL, Sjukhusläkarna och Bristol-Myers Squibb.

Arrangör: Bristol-Myers Squibb. Mer information om seminariet

Leda för resultat

Ledning och utveckling av hälso- och sjukvården är alltid aktuella ämnen för våra invånare och medarbetare i regionerna. Att använda kvalitet som strategi kan ge uthållighet och framgång i välfärdsarbetet. Hur fungerar kvalitet som strategi som lednings- och styrmodell?

Medverkande: Jean-Luc af Geijerstam (generaldirektör Vårdanalys), företrädare för Region Jönköpings län, SIQ och Qulturum.

Arrangör: Region Jönköpings län. Mer information om seminariet

Att undvika sammanbrott – Hur ska man hitta rätt HVB?

Verksamheter som bedrivs inom ramen för HVB-tillstånd har stor spridning i innehåll och specialisering. Specialiseringen framgår dock inte av tillstånden utan drivs av utförarnas egen vilja att göra bra verksamhet. Hur ska socialtjänsten hitta rätt insatser när tillstånden inte kan guida rätt?

Från Vårdanalys medverkar Hanna Sjöberg, projektdirektör. Mer information om seminariet

Hur kan barns rätt att komma till tals och stöd & insatser garanteras inom den sociala barnavården?

Barn i den sociala barnavården är en av de mest utsatta grupperna av barn i Sverige. Idag finns ytterst få insatser som riktar sig till barn – Kan barnet erbjudas insatser även om samtycke från vårdnadshavare saknas?

Från Vårdanalys medverkar Hanna Sjöberg, projektdirektör.

Arrangör: Barnombudsmannen. Mer information om seminariet

Onsdag 3 juli

Läkare behövs som chefer i vården – om vi vill prioritera rätt för patientsäkerhet och lönsamhet

Hur viktigt är det att ha branschkunskap när man är chef? Är vården det gyllene undantaget? Vad säger egentligen forskningen?

Medverkande: Jean-Luc af Geijerstam (generaldirektör Vårdanalys), företrädare för Sjukhusläkarna, Läkarförbundets Chefsförening, Vårdbolaget Tiohundra, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Västerbotten.

Arrangör: Sjukhusläkarna och Läkarförbundets Chefsförening. Mer information om seminariet

Hur kan vi bli bättre på att informera unga om sex och prevention?

Statistik visar att Sverige har tappat sin ledande roll inom sex- och prevention i förhållande till andra jämförbara länder. Antalet oönskade graviditeter är mycket högre hos oss, trots att vi har god tillgång till preventivmedel. Varför når vi inte unga med information om sex och prevention idag?
Från Vårdanalys medverkar Hanna Sjöberg, projektdirektör.

Arrangör: Bayer Sverige. Mer information om seminariet

Torsdag 4 juli

Stärkt ledarskap i vården. Rätt bollar till rätt aktörer?

Vårdanalys utredare Kajsa Westling presenterar rapporten Åt samma håll, om nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Under seminariet diskuteras bland annat hur nationella insatser för stärkt ledarskap kan komplettera huvudmännens insatser och vilken typ av insatser som ger bäst effekt.

Arrangör: Sjukvårdens Ledarskapsakademi.  Mer information om seminariet


Vårdanalys medarbetare i Almedalen

Välkommen att kontakta oss för samtal, seminarier eller möten.

 Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör

Kontakt: Jean-luc.af.geijerstam@vardanalys.se , 08-690 41 00

Hanna Sjöberg, projektdirektör

Fokusområden: Styrning- och ledning av hälso- och sjukvård, barn och unga i socialtjänsten, befolkningens syn på digitala hälsouppgifter
Kontakt: Hanna.Sjoberg@vardanalys.se , 08-690 41 13

Isabelle Carnlöf, utredare

Fokusområden: Kvinnors hälsa, graviditetsvårdkedjan
Kontakt: Isabelle.Carnlof@vardanalys.se , 08-690 41 30

Kajsa Westling, utredare

Fokusområden: Personcentrerad hälso- och sjukvård, ledarskap i hälso- och sjukvård
Kontakt: Kajsa.Westling@vardanalys.se , 08-690 41 60

Kerstin Gunnarsson, analytiker

Fokusområden: Samverkan vid utskrivning från sluten vård, förskrivning av icke medicintekniska produkter
Kontakt: kerstin.gunnarsson@vardanalys.se, 08-690 41 34

Nils Janlöv, projektdirektör

Fokusområden: Tillgänglighet, vårdens organisation och styrning
Kontakt: Nils.Janlov@vardanalys.se , 08-690 41 14