I uppdraget ingår att ta fram fem till tio indikatorer som vi bedömer är av särskild vikt för jämlik vård. Dessa ska vara indikatorer där datakvaliteten och tillgången redan i dag tillåter jämförelser av god kvalitet, och att utfallet kan presenteras på landstingsnivå.

– Uppdraget ska leda till att regeringen och landstingen får bättre beslutsunderlag, och utgör ett betydande steg i att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska genomföras i samråd med landstingen och regionerna, företrädare för kvalitetsregister, patientorganisationer, övriga relevanta myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppdragen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.