Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienter. I uppdraget ingår att genomföra en hearing, och vi ska ta fram rekommendationer om hur verksamheten kan bedrivas framåt på olika plan för att de möjligheter som finns ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

– Digitala lösningar ger stora möjligheter för både patienter och vårdpersonalen, och Sverige måste bli bättre på att ta tillvara på möjligheterna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2019.