Vi följer inte bara upp och analyserar hälso- och sjukvården och tandvården, utan även omsorgen. Det som står i fokus i allt vårt arbete är patient-, brukar- och medborgarperspektivet. Inom omsorgen granskar vi till exempel den sociala barn- och ungdomsvården, kompetensförsörjningen i socialtjänsten samt missbruks- och beroendevården.

Se generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam berätta om vårt arbete med omsorgen.

Läs mer

Pågående projekt inom omsorg och socialtjänst

Publicerade rapporter inom omsorg och socialtjänst

Prenumerera på nyhetsbrev

För att få nyheter från oss: prenumerera på vårt nyhetsbrev