Vi följer inte bara upp och analyserar hälso- och sjukvården och tandvården, utan även omsorgen. Det som står i fokus i allt vårt arbete är patient-, brukar- och medborgarperspektivet. Inom omsorgen granskar vi till exempel den sociala barn- och ungdomsvården, kompetensförsörjningen i socialtjänsten samt missbruks- och beroendevården.

Läs mer

Pågående projekt inom omsorg och socialtjänst

Publicerade rapporter inom omsorg och socialtjänst

Prenumerera på nyhetsbrev

För att få nyheter från oss: prenumerera på vårt nyhetsbrev