Jean-Luc af Geijerstam

Jean-Luc af Geijerstam har haft uppdraget som generaldirektör sedan 2018. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år när det nuvarande förordnandet går ut den 31 augusti.

– Jag är glad och hedrad över förtroendet. I en tid när vården och omsorgen både utvecklas och står inför utmaningar finns ett stort behov av uppföljning och analys. Här fyller vår myndighet en viktig roll. Vi har ett utpräglat patient- och brukarperspektiv och vår utgångspunkt är alltid medborgarnas behov av en god och effektiv vård och omsorg, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Publicerad: 2024-05-08