Citat från Caroline Olgart Höglund: Det som driver mig är att bidra till informerade beslut och en saklig debatt.

Fyra frågor till Caroline Olgart Höglund, ny analyschef på Vård- och omsorgsanalys

Vad lockade dig till Vård- och omsorgsanalys?

– Det var flera saker. En är möjligheten att, genom analys och kunskapsunderlag, få bidra till en god vård och omsorg som patienter och medborgare både känner förtroende för och vill vara med och bidra till. En annan är medarbetarna, att de utredare och analytiker som arbetar här är väldigt duktiga. Något som driver mig är att få bidra till informerade beslut och en saklig debatt om vården och omsorgen. Det är också det som jag ser att Vård- och omsorgsanalys rapporter skapar förutsättningar för.

Vad kännetecknar rapporterna från Vård- och omsorgsanalys?

– De är inte bara snygga, de är välskrivna och har tydliga slutsatser och rekommendationer. Det gör dem lättillgängliga och användbara inte bara för beslutsfattare utan också för verksamhetsansvariga, för professionerna, för patient- och brukarorganisationerna och andra som arbetar med vård- och omsorgsfrågor.

Vad vill du särskilt bidra med som analyschef?

– Att tillsammans med medarbetarna fortsätta att utveckla myndighetens kunskapsunderlag och hur de når ut, och når in, till målgrupperna. Vi vill nå beslutsfattare på flera nivåer med våra rapporter. Och inte bara beslutsfattare, det är många aktörer, som till exempel patient- och brukarorganisationer, som gör ett viktigt arbete för att utveckla vården och omsorgen. Att de har tillgång till kvalificerade och oberoende fakta- och kunskapsunderlag känns inte bara viktigt, jag ser det även som en demokratifråga.

Vilken är myndighetens viktigaste roll när det gäller att utveckla vården och omsorgen?

– Att ta fram fakta och kunskap som bidrar till förändring och avgörande värde för patienter och brukare, men även för professionerna som är de som står patienterna och brukarna närmast i vård- och omsorgskontakten. Blandningen av regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag, i kombination att vara en oberoende analysmyndighet, är en styrka i Vård- och omsorgsanalys arbete att ta fram policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer.

 


Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserar och följer upp vården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra pågående projekt, rapporter och seminarier.