Vad gör du i din roll som språkkonsult?

– Jag är klarspråksansvarig på myndigheten och språkgranskar olika texter, både rapporttexter och interna dokument. Jag tar fram språkliga riktlinjer, ser över termer och begrepp, svarar dagligen på olika språkfrågor från medarbetarna och coachar dem i skrivprocessen. Sedan bevakar jag allmänt den språkliga utvecklingen på våra områden och håller koll på nya rekommendationer från bland annat Språkrådet.

Varför är det viktigt med språket?

– Vi ska som myndighet efterleva språklagen och skriva vårdat, enkelt och begripligt. Men utöver det är ju språket helt centralt för att våra analyser verkligen ska nå fram och fylla sitt syfte. Våra mottagare har ofta varierande förkunskaper och begränsat med tid, och då kan våra språkliga vägval vara helt avgörande för tillgängligheten och begripligheten.

Vad får du för respons från medarbetarna?

– Många som jobbar hos oss har en akademisk bakgrund och är vana vid att skriva ganska komplexa texter. De tycker att det är värdefullt att få utvecklas i ett mer lättillgängligt skrivande och upptäcka hur man kan uttrycka samma komplexa innehåll på ett mer konkret, direkt och kortfattat sätt. Hela poängen med rapportförfattandet är ju till syvende och sist att läsaren ska kunna ta till sig kunskapen vi förmedlar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med klarspråk? Häng med på ett virtuellt studiebesök hos oss! Se filmen (13 minuter, visas på Youtube).