Jean-Luc af Geijerstam

Generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys