Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har inga synpunkter på förslagen i promemorian.


Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jean-Luc af Geijerstam. Chefsjuristen Catarina Eklundh Ahlgren har varit föredragande.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Powerpoint