Seminarium den 23 september: Förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Tid: 23 september 2024, kl. 8:30-10:30
Plats: Drottninggatan 89 i Stockholm och digitalt.
Anmälan: Mer information och möjlighet att anmäla sig till seminariet kommer i augusti. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för löpande information.

Hur kan Sveriges hälso- och sjukvård och äldreomsorg möta framtidens utmaningar med en åldrande och växande befolkning? Och hur har den ökade centraliserade styrningen i våra nordiska grannländer påverkat hälso- och sjukvårdens struktur och centrala mål?

Den 23 september bjuder vi in till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor med utgångspunkt i två högaktuella rapporter:

  • Redo för framtiden?
    Befolkningens behov av hälso- och sjukvård och äldreomsorg väntas bli större under de kommande decennierna eftersom vi blir allt fler och lever längre. I takt med en allt högre levnadsstandard ökar också förväntningarna på vad hälso- och sjukvården och äldreomsorgen ska kunna leverera. I den här rapporten undersöker vi förutsättningarna och möjligheterna att behålla dagens omfattning av det offentliga åtagandet fram till 2040.
    Läs mer om rapporten
  • Strukturreformer inom hälso- och sjukvården i Norge, Danmark och Finland
    Ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården ses ofta som en lösning på vårdens utmaningar. Norge, Danmark och Finland har genomfört strukturreformer som inneburit ett ökat statligt ansvar för organisering och finansiering. Vi har undersökt vilka vägval som prövats i våra grannländer. Vad förändrades i och med reformerna, hur har vården utvecklats och vilka utmaningar står man inför idag? Rapporten publiceras den 4 september.
    Läs mer om projektet

Tidigare webbinarier och seminarier

Se alla tidigare seminarier och webbinarier

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande seminarier och webbinarier.