Johanna Adami

Tre frågor till Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, och ny styrelseordförande för Vård- och omsorgsanalys

Vad blir ditt viktigaste bidrag som styrelseordförande?

– Vård- och omsorgsanalys har ett uppdrag som sticker ut eftersom det är så tydligt att patientens och brukarens roll ska belysas i de rapporter och rekommendationer vi tar fram. I alla mina roller, inte bara som läkare, är det patienter, brukare och närstående jag verkar för. Jag har haft förmånen att jobba inom flera sektorer ­­­– akademin, näringslivet och offentlig sektor ­­­– och har både nationell och internationell erfarenhet med mig. Det ger en förståelse för de olika sektorernas uppdrag och drivkrafter och de målkonflikter som kan uppstå. Och hur man kan överbrygga dem. Här kan jag och övriga i styrelsen bidra till att hitta synergieffekter med andra aktörer i samhället. Som myndighet ska vi alltid vara relevanta. Att vi fortsätter att hålla en hög kvalitet på de kunskapsunderlag vi tar fram är avgörande för att påverka och utveckla sjukvården och omsorgen och stärka patienternas och brukarnas medinflytande.

Vilka tycker du är de mest angelägna frågorna just nu?

– Då lyfter jag fram tre saker: tillgång till en jämlik vård, ökad tillgänglighet i hela hälso- och sjukvården och omsorgen samt att se till att vi alla, hela samhället, bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen. Det senare är en angelägenhet som påverkar allt, inte minst folkhälsan. Hälsa är en mänsklig rättighet, och jämlik hälsa är själva fundamentet för ett välfärdssamhälle. För ett litet land som Sverige är det en förutsättning för att kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation.

Vad är du mest stolt över?

– I närtid är det att Sophiahemmet Högskola, samtidigt som vi över en natt ställde om till distansarbete, under pandemin genomförde fyra nya utbildningar för sammanlagt flera tusen personer. Och, två veckor från att vi tillfrågades, omskolade vi ungefär 300 medarbetare på SAS. Det var kabinpersonal som direkt efter den utbildning de fick hos oss gick rakt ut i vården mitt i en pandemi. Jag är stolt över att vara en del av en sådan kompetent organisation. Det är också ett bra exempel på hur högskolor kan bidra till samhället.


Läs mer om Vård- och omsorgsanalys organisation och styrelse.

Följ oss i sociala medier eller prenumerera på nyhetsbrev.