Ett kollage med äldre och yngre personer.

Nyhet 2024-02-01

Vård- och omsorgsanalys tar varje år fram en analysplan som presenterar inriktningen för verksamheten och beskriver utvecklingen inom hälso-och sjukvården, tandvården och omsorgen. Det handlar till exempel om kompetensförsörjning, tillgänglighet, samordning och uppföljning. Omvärldsanalysen vilar främst på aktuell statistik, myndighetsrapporter och forskning.

– Som analysmyndighet arbetar vi löpande och aktivt med omvärldsbevakning. Det vi har sett under året summerar vi i vår analysplan där vi också synliggör kunskapsluckor som är utgångspunkt för våra egna kommande analyser. Omvärldsanalysen kan också vara intressant för den som vill få en snabb lägesbild av utvecklingen och utmaningarna inom vården och omsorgen, säger Caroline Olgart Höglund, analyschef på Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

Caroline Olgart Höglund.
Caroline Olgart Höglund, analyschef vid Vård- och omsorgsanalys

Under 2024 kommer myndigheten att fokusera på nationell uppföljning, ändamålsenlig styrning och effektiv organisering.

– Det är angeläget att få en samlad lägesbild av vårdens och omsorgens kvalitet, jämlikhet och effektivitet. Vi kommer också att ha särskilt fokus på övergripande reform- och styrtrender, ofta initierade på statlig nivå. Slutligen är en ändamålsenlig organisering av vården och omsorgen centralt för såväl effektivitet som jämlikhet på systemnivå. Här vill vi bidra till att förbättra vårdens och omsorgens funktionssätt. Precis som i alla våra analyser kommer vi att utgå från ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv, säger Caroline Olgart Höglund.

Utöver de egeninitierade analyser som redan pågår eller nu ska starta arbetar vi också med åtta regeringsuppdrag.

Läs rapporten: Analysplan 2024

Här kan du läsa mer om alla våra pågående projekt.