Många kommuner och verksamheter använder ett differentierat arbetssätt och delar upp arbetet så att olika personal­grupper utför olika uppgifter inom hemtjänsten till äldre. I april 2023 publicerade vi rapporten Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten där vi bland annat undersökte hur vanligt differentiering är i hemtjänsten, vilka effekter det kan få och hur det kan organiseras.

Utredare Eva Hagbjer säger så här om resultaten:

– En ökad specialisering ger möjligheter för personalen att söka sig till specifika arbetsuppgifter och att utveckla sin kompetens. Det bidrar till att göra hemtjänsten till en attraktivare arbetsplats, och omvårdnadspersonal upplever också att de kan anpassa mötet bättre efter mottagarnas behov.

Men vi konstaterade också att det finns saker som är viktiga att tänka på när man organiserar arbetet på det sättet. Bland annat behöver service och omvårdnad samordnas till en helhet för hemtjänst­mottagaren och de närstående, och personalen behöver ha rätt kompetens och förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten och arbetsmiljön.

Se en filmad presentation av rapporten

I den här filmen presenterar våra utredare resultaten från rapporten.

Ladda ner presentationen som visas i filmen.

Har du frågor eller vill höra mer?

Kontakta utredare Eva Hagbjer: eva.hagbjer@vardanalys.se.

Beställ tryckt rapport

Du kan beställa tryckta exemplar av rapporten ”Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten”. Rapporterna är kostnadsfria och du kan beställa upp till 5 exemplar.
Beställ tryckta exemplar av Dela på arbetet.