2020-12-11

Sverige har längst väntetider till icke-akut vård i en internationell jämförelse med tio andra länder

I jäm...

2020-09-30

Fler insatser behövs för att stärka kvinnors hälsa

Vården i samband med graviditet och förlossning har blivit mer kunskapsbaserad, något fler kvinnor deltar i mam...

2020-09-15

Viktigt med särskilt kunskapscentrum för att hantera våld mot barn

Området våld mot barn bör fortsätta att hanteras inom ett kunskapscentrum som fokuserar på...

2020-06-24

Olika erfarenheter och önskemål när befolkningen själv får värdera kontinuitet på vårdcentraler

Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt,...

2020-06-15

Fler insatser krävs för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld

Arbetet som Länsstyrelsen i Östergötlands län gjort med att stärka och stötta statliga, regionala och ...

2020-06-12

Vården behöver styras tydligare efter patienters behov

Den som har störst behov av vård ska enligt lag ges företräde till den. Men det återspeglas sällan i den politiska styrningen och vid ...

2020-05-14

Ojämlik tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Vanliga konsumentprodukter, till exempel surfplattor, smarta mobiltelefoner och appar, kan öka självst...

2020-04-03

Ny stor studie: Så står sig svensk primärvård i en internationell jämförelse

Svensk primärvård ligger långt fram när det gäller att arbeta multiprofessionellt. Det inn...

2020-04-01

Snabbare utskrivningar från slutenvården men oklara effekter för patienter och brukare

Patienter skrivs ut snabbare sedan lagen om samverkan vid utskrivning från slu...

2020-03-31

Privata sjukvårdsförsäkringar – möjliga konsekvenser för patienter och medborgare ​​​​​​​

Personer med privata sjukvårdsförsäkringar ...

2020-03-27

Goda effekter av välfärdsteknik när den används rätt

Välfärdsteknik inom omsorgen har övervägande positiva effekter för såväl brukare som närstående och personal. Men det är viktigt att ...

2020-02-04

Så här tycker befolkningen och primärvårdsläkarna om digitala vårdbesök

Befolkningen föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök. Och majoriteten av primärvårdsläkarna...