2021-11-17

Ökning av fasta vårdkontakter i Sverige men fortsatta brister i samordning visar en internationell jämförelse

Andelen s...

2021-11-02

Så kan primärvården stärkas i hela landet

De geografiska avstånden är större i landsbygden och kompetensförsörjningen är en särs...

2021-10-29

Flera brister i patientlagens efterlevnad

Patienters erfarenheter av vården visar på flera brister i genomslaget för patientlagen, exempelvis när det gäller tillgänglighe...

2021-10-01

Långt kvar i omställningen till en god och nära vård

Det finns hittills få tecken på att hälso- och sjukvården har kommit närmare...

2021-09-23

Svårt att bedöma om skillnader i de nordiska ländernas äldreomsorg påverkar kvaliteten

De nordiska länderna har alla en...

2021-06-10

Stort uppdämt vårdbehov till följd av pandemin

Var tredje person har avstått från att söka vård under covid-19-pandemin, bland annat för att in...

2021-05-28

Viktigt att precisionsmedicin genomförs jämlikt och nationellt samordnat

Precisionsmedicin ger träffsäkra diagnoser och behandlingar, och kommer att vara...

2021-03-15

Personer med ordinarie vårdkontakt har bättre erfarenheter av sin vård

Personer som kontinuerligt får träffa samma läkare eller sjuksköterska har mer pos...

2021-02-24

Bättre förutsättningar för ledarskap behövs i den kommunala vården och omsorgen

Chefer och ledare inom kommunal vård och om...

2021-02-12

Begränsad effekt av arbetssättet IBIC i socialtjänsten

I dag använder fler än hälften av landets kommuner arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum, i socialtjänst...

2021-02-01

Analysplan 2021: Arbetet för en mer personcentrerad och jämlik vård och omsorg fortsätter

I analysplanen för 2021 presenterar Myndigh...

2021-01-29

Oro för kvaliteten när socialtjänsten arbetar på distans

Socialtjänsten har behövt arbeta på nya sätt och hantera flera nya utmaningar under covid-19-pandem...