Lämna granskningstips

Vårdanalys granskar inte enskilda patientfall men tar gärna emot tips på sådant som vi bör granska i enlighet med vårt uppdrag – att medverka till förbättringar i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Det kan handla om generella problem, fel och brister som Vårdanalys finner relevant att analysera. De principer som avgör vad myndigheten granskar kan du läsa här nedan.

Principer för myndighetens granskning

Vilka analys- och granskningsområden som prioriteras av myndigheten avgörs av följande principer:

  • Det ska finnas en tydlig förbättringspotential ur ett patient-, brukar- och/eller medborgarperspektiv.
  • Området ska vara påverkbart och granskningen ska kunna resultera i rekommendationer till regeringen eller på andra sätt påverka den nationella styrningen.
  • Vårdanalys ska genom sin oberoende ställning ha bättre förutsättningar än andra att genomföra en analys eller granskning på objektiva grunder.
  • Området ska vara otillräckligt belyst.
  • Analysen eller granskningen ska vara genomförbar.

Du kan läsa mer om våra projekt och de områden som vi just nu analyserar. Varje år publicerar vi en Analysplan där det framgår vilka områden som vi särskilt kommer att arbeta med – den aktuella analysplanen kan du läsa här.

Kontaktuppgifter

Skicka ditt gransknings- och analystips till registrator@vardanalys.se.

Du kan även posta dina gransknings- och analystips.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

Det går bra att vara anonym. Vi avråder från att skicka in känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om en enskild persons hälsa, till oss i dina granskningstips. Skicka inte in ditt brev eller din e-post om du inte vill att det ska bli offentlig uppgift.

Dela sidan