Principer för myndighetens granskning

Vilka analys- och granskningsområden som prioriteras av myndigheten avgörs av följande principer:

  • Det ska finnas en tydlig förbättringspotential ur ett patient-, brukar- och/eller medborgarperspektiv.
  • Området ska vara påverkbart och granskningen ska kunna resultera i rekommendationer till regeringen eller på andra sätt påverka den nationella styrningen.
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genom sin oberoende ställning ha bättre förutsättningar än andra att genomföra en analys eller granskning på objektiva grunder.
  • Området ska vara otillräckligt belyst.
  • Analysen eller granskningen ska vara genomförbar.

Du kan läsa mer om våra projekt och de områden som vi just nu analyserar. Varje år publicerar vi en analysplan där det framgår vilka områden som vi särskilt kommer att arbeta med – den aktuella analysplanen kan du läsa här.

Kontaktuppgifter för granskningstips

Skicka ditt gransknings- och analystips till registrator@vardanalys.se.

Du kan även posta dina gransknings- och analystips.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

Det går bra att vara anonym. Vi avråder från att skicka in känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om en enskild persons hälsa, till oss i dina granskningstips. Skicka inte in ditt brev eller din e-post om du inte vill att det ska bli offentlig uppgift.

Om du inte är nöjd med den vård du fått

Myndigheten för vård- och omsorganalys granskar inte enskilda patientfall. Om du inte är nöjd med den vård eller behandling du har fått i ett enskilt fall ska du i första hand vända dig direkt till den vårdgivare som ansvarat för din vård.

Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats. Information till dig som patient och närstående finns även på 1177 Vårdguiden.