Vårt uppdrag är att följa upp och analysera förhållanden i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vi granskar inte enskilda patient- eller brukarfall eller verksamheter, men vi tar gärna emot tips på sådant som vi bör följa upp och analysera utifrån vårt uppdrag.

Så här prioriterar vi våra analyser

När vi väljer ut de områden och frågor som vi ska följa upp och analysera utgår vi från följande principer:

  • Det ska finnas en tydlig förbättringspotential ur ett patient-, brukar- eller medborgarperspektiv.
  • Området ska vara påverkbart och analysen ska kunna resultera i rekommendationer till regeringen eller på andra sätt påverka den nationella styrningen.
  • Vi ska genom vår oberoende ställning ha bättre förutsättningar än andra att genomföra en analys på objektiva grunder.
  • Området ska vara otillräckligt belyst.
  • Analysen ska vara genomförbar.

Så här gör du för att tipsa oss

Skicka ditt analystips till registrator@vardanalys.se. Märk ditt mejl med ”Analystips”.

Om du vill vara anonym när du kontaktar oss går det bra att posta dina analystips till oss.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

Viktigt att tänka på

Vi ber dig att inte lämna några uppgifter om dig själv eller andra när du skickar in ditt tips till oss. Det betyder att du inte ska lämna några uppgifter om exempelvis din eller någon annan enskild persons hälsa eller erfarenheter från vården.

Skicka inte in ditt mejl eller ditt brev om du inte vill att det ska bli en offentlig uppgift.

Om du inte är nöjd med den vård du fått

Vi granskar inte enskilda patient- eller brukarfall. Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller insats du har fått i ett enskilt fall ska du i första hand vända dig direkt till ansvarig vårdgivare eller din kommun.

Samlad information om hur du som patient, brukare eller närstående kan lämna synpunkter eller klaga hittar du på 1177 Vårdguiden.

Information finns också på andra webbplatser: