Ledamöter

Ulla Adolfsson

Ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.

Jessica Andersson

Ordförande för föreningen SHEDO som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar. Projektledare på NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Madeleine Beerman

Ordförande för Unga reumatiker.

Gunilla Bergsten

Enhetschef på Bris, Barnens rätt i samhället.

Eskil Degsell

Ledamot i Svenska Hjärntumörföreningen, patient- och närståenderepresentant vid Maligna Hjärntumörflödet på Karolinska och vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Är även involverad i forskning på KI, också det med patientperspektivet i fokus.

Anders Gustafson

Aktiv ledamot i förbundsstyrelsen för Riksförbundet HjärtLung och i förbundsstyrelsen för Funktionsrätt Sverige.

Britta Håkans

Ledamot i PRO Riks styrelse samt styrelseledamot i PRO på distrikts-, samorganisations- och lokal nivå. Pensionerad sjuksköterska.

Marléne Jonsson

Förvaltningschef för Patientnämnden Etiska nämnden i Region Västernorrland.

Jenny Lindroth

Verksamhetschef för gatutidningen Situation Sthlms sociala verksamhet.

Ntobuah Julius Mvenyi

Fältarbetare i Disabled Refugees Welcome project och ambassadör för Hjärnkoll.

Gunilla Nordström

Förvaltningschef för Patientnämndens förvaltning i Region Gävleborg.

Maria Persdotter

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Hans-Inge Persson

Närståenderepresentant, ledamot i GPCC:s (Centrum för personcentrerad vård) personråd. Utbildare, föreläsare, debattör och författare.

Anni Reimers

Förbundssekreterare på Demensförbundet.

Maritha Sedvallson

Ordförande för Astma- och Allergiförbundet samt ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Elisabeth Wallenius

Ordförande för Funktionsrätt Sverige samt ordförande och grundare av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Har under hela sitt yrkesliv arbetat inom området funktionshinder, som arbetsterapeut och som förtroendevald.

Björn Wannebo

Ledamot i styrelsen Stroke-Riksförbundet, som verkar för ett värdigt liv efter stroke.