Patient- och brukarrådet

Patient- och brukarrådet hjälper Vårdanalys att fånga upp relevanta områden för analys och granskning. Rådet utses av myndighetens styrelse och består bland annat av representanter för patient- och brukarorganisationer samt patientnämnder.

Ledamöter

Dela sidan