Ledamöter

Anders Lago

Ordförande för Riksförbundet FUB. Styrelseledamot i We effect, Berättarministeriet, Folksam och Stora Sköndal. Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun och styrelseordförande för HSB i Sverige.

Anna Sörebo

Chef Patientnämnden region Dalarna.

Björn Ehlin

Förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet.

Björn Wannebo

Ledamot i styrelsen Stroke-Riksförbundet, som verkar för ett värdigt liv efter stroke.

Conny Allaskog

Ordförande för NSPH – en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigföreningar. Socionom med egen tidigare erfarenhet som nära anhörig till en person med psykisk ohälsa.

Emma Moderato

Människorättsjurist som främst arbetar med tvångsvårdsfrågor. Sekreterare i Svenska Covidföreningen, som bland annat företräder patienter med långvarig sjukdom efter covid-19-infektion.

Eva Sixt

Representant för Anhörigas Riksförbund. Pensionerad läkare, specialist i geriatrik. Arbetat som kliniker i patientnära arbete men också med undervisning och forskning. Tidigare verksamhetschef för en geriatrisk klinik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gunilla Bergsten

Enhetschef på Bris, Barnens rätt i samhället.

Gunilla Nordström

Förvaltningschef för Patientnämndens förvaltning i Region Gävleborg.

Inga-Lill Själander

Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Sollefteå, styrelseledamot i Prostatacancerföreningen Träpatronerna samt i Prostatacancerförbundet. Tidigare chef inom äldreomsorgen.

Inger Ros

Ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Ledamot i Funktionsrätts styrelse, regeringens patientråd och funktionshinderdelegation samt i GPCC:s personråd.

Isak Sandell

Ledamot i föreningen Tilia:s riksstyrelse, som arbetar med frågor som rör ungas psykiska (o)hälsa. Tidigare volontär och ambassadör i föreningen.

Jenny Lindroth

Verksamhetschef för tidningen Situation Sthlms sociala verksamhet. Tidigare arbetat inom beroendevården.

Lena Gustafsson

Första vice ordförande i SPF Seniorernas förbundsstyrelse. Ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd, ersättare i Västra Götalandsregionens pensionärsråd samt i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds pensionärsråd.

Margareta Jansson

PRO-representant. Vårdlärare och tidigare närsjukvårdschef med samverkan mellan regionen och kommunerna i Värmland.

Marina Carlsson

Förbundsordförande i Personskadeförbundet RTP och som styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige.

Mirjam Neuman

Företräder Stockholms Stadsmisson. Kriminolog med en master i Race and Ethnic Relations. Har arbetat inom både civilsamhället och offentlig förvaltning.

Nicolas Lunabba

Verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö.

Ntobuah Julius Mvenyi

Arbetar för Newcomers with disabilities in Sweden. En organisation som arbetar för att säkerställa ett liv fritt från ojämlikhet och diskriminering av flyktingar och asylsökande med funktionsnedsättning.

Susanne Dieroff Hay

Ordförande i Bröstcancerförbundet sedan 2018 och ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2017. Egen erfarenhet av bröstcancer och som närstående till cancerpatient.