Ledamöter

Ledamöterna i patient- och brukarrådet utses av myndighetens styrelse och består bland annat av representanter för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder.

Den här sidan kommer att uppdateras med vilka ledamöter som för närvarande sitter i rådet.