Vård- och omsorgsanalys har en intern rapporteringskanal där personer som är verksamma hos myndigheten kan rapportera om missförhållanden enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen.

Personer som inte är verksamma hos Vård- och omsorgsanalys kan rapportera om missförhållanden i verksamheten genom de externa rapporteringskanaler som finns hos de myndigheter regeringen i enlighet med visselblåsarlagen har utsett som behöriga att ta emot externa rapporter inom olika ansvarsområden.