2012-11-21

Psykiatrin och lagen

Vårdanalys har den 21 november 2012 lämnat remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17).

2012-09-21

Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

Vårdanalys har den 21 september 2012 lämnat remissyttrande över promemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och ap...

2012-09-20

Gör det enklare!

Vårdanalys har den 20 september 2012 lämnat remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33, 52012/3890/VS).

2012-08-21

Ny inspektion för vård och omsorg

Vårdanalys har den 21 augusti 2012 lämnat remissyttrande över promemorian Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och ...