2020-06-25

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23, S2020/02826/FS)

2020-01-14

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Digifysiskt vår...

2019-10-28

Komplementär och alternativ medicin och vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog ...

2019-06-12

Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn a...

2019-05-13

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel. Slutbetänkande från läkemedelsutredningen...

2019-01-22

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter ...

2018-11-16

God och nära vård – En primärvårdsreform

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39, S2018/03436/FS).

2018-05-15

Ett fönster av möjligheter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112, dir. 2016:99)...

2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2017-10-31

Ny dataskyddslag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39, Ju2017/04264/L6).

2017-10-24

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – SOU 2017:48, dnr 3076/2017.

2017-10-16

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2...