Remissyttranden

Här hittar du Vårdanalys remissyttranden från 2016 och framåt. En remiss är ett regeringsförslag som skickas till myndigheter och organisationer för att de ska få lämna sina synpunkter på förslaget och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

2017-04-11

Nationell Läkemedelslista

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

2017-02-24

Ökad insyn i välfärden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62, S2016/06178/FS).

2017-02-24

Ordning och reda i välfärden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

2016-11-30

Driftsformer för universitetssjukhus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus (S2016/05390/FS).

2016-11-30

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:29 Privata sjukvårdsfö...

2016-11-16

Hur står det till med den personliga integriteten?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning a...

2016-10-19

Barnkonventionen blir svensk lag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19, S2016/01918/FST).

2016-10-10

Regional indelning – tre nya län

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

2016-05-31

Effektiv vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

2016-04-21

Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och till...

2016-04-15

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Träning ger färdighet – Konc...