2018-06-29

Nytt regeringsuppdrag: Förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas

I uppdraget ingår att ta fram fem till tio indikatorer som vi bedöme...

2018-05-20

Nytt regeringsuppdrag om digital teknik i cancervården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en m...

2018-01-16

Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta ...

2017-08-31

Hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt

Vård- och omsorgssektorn är bra på att identif...