2019-11-20

Digitalt för alla? Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare

Seminarium vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 19 ...

2019-06-19

Vårdanalys i Almedalen

Almedalsveckan är en viktig mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte och för att lyfta viktiga frågor. Vårdanalys medarbetare är på plats för att delta i samtalen om hälso- och sjukvård o...

2018-08-16

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Berätta, vad var det som gjorde att du ville till Vårdanalys? Vårdanalys är en central aktör i den pågående utveckling som vården och ...

2018-06-29

Nytt regeringsuppdrag: Förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas

I uppdraget ingår att ta fram fem till tio indikatorer som vi bedöme...

2018-05-20

Nytt regeringsuppdrag om digital teknik i cancervården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en m...

2018-01-16

Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta ...

2017-08-31

Hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt

Vård- och omsorgssektorn är bra på att identif...