2023-04-17

”Ansträngd arbetsmiljö och dåliga förutsättningar för nödvändigt utvecklingsarbete i primärvården”

Under våren 2023 har Myndigheten för vå...

2023-02-01

Analysplan 2023: Fokus på personcentrering, jämlik socialtjänst och nya initiativ inom styrningen av vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys g...

2023-01-12

Klarspråk på Vård- och omsorgsanalys

Hos oss arbetar utredare och analytiker med att ta fram kunskapsunderlag för beslutsfattare inom vården och omsorgen. Men vi har även andra yrkeskompetenser i vår ...

2022-05-18

Nationell uppföljning av vården ur patientens perspektiv

Vård- och omsorgsanalys har gjort en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Fem frågor till Kajsa...

2021-11-26

Möt Johanna Adami ­­­– ny styrelseordförande för Vård- och omsorgsanalys

Tre frågor till Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, och ny styrelseordförande...

2021-10-27

Vi utvärderar patientlagens genomslag

Patientlagen trädde i kraft 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vård- och oms...

2021-09-28

Vi följer omställningen till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.

2021-09-27

Vi utvärderar överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera den statliga satsningen som initierades ...

2021-03-15

Vård- och omsorgsanalys på DN Debatt: ”Orealistiskt att alla svenskar i närtid ska få fast vårdkontakt”

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys...

2021-02-25

Caroline Olgart Höglund ny analyschef på Vård- och omsorgsanalys

Fyra frågor till Caroline Olgart Höglund, ny analyschef på Vård- och omsorgsanalys Vad lockade dig till Vård- och om...

2021-01-29

Inriktningen för Vård- och omsorgsanalys arbete 2021

I analysplanen beskriver vi inriktningen för den egeninitierade verksamheten under det kommande året. Inriktningen utgår från en omvärldsa...

2020-12-01

Nu kallar vi oss Vård- och omsorgsanalys!

Nu ändrar vi kortnamnet Vårdanalys till Vård- och omsorgsanalys för att synliggöra arbetet vi gör inom omsorgen.