Vi anordnar seminarier inom vårt analysområde vård och omsorg, med fokus på patient- brukar och medborgarperspektivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande seminarier.

Här hittar du inspelningar och material från tidigare seminarier vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys